Home > Actueel > Vooraankondiging themabijeenkomst Sociaaleconomische ontwikkelstrategie

Vooraankondiging themabijeenkomst Sociaaleconomische ontwikkelstrategie

12 maart 2019

Zeven gemeenten op de Noord-Veluwe werken samen binnen Samenwerking Noord-Veluwe (SNV). SNV heeft vier strategische thema’s. De gemeenteraden hebben afgesproken dat de Regionale Agendacommissie SNV jaarlijks twee themabijeenkomsten organiseert rondom de strategische thema’s. Op 8 mei is de eerste themabijeenkomst. Deze gaat over het strategisch thema Sociaaleconomische ontwikkelstrategie. 

Doel en opzet van de bijeenkomst

Binnen het brede thema Sociaaleconomische ontwikkelstrategie werken de gemeenten Elburg, Ermelo, Nunspeet en Putten aan een sociaaleconomische visie. Het eerste concept van de visie is begin mei klaar. Dit wordt 8 mei aan u gepresenteerd. In de themabijeenkomst gaan we met elkaar in gesprek over deze visie. Een gesprek van raadsleden en vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven en het onderwijs. En natuurlijk ook de betrokken wethouders en Gert van den Berg als bestuurlijk trekker. De opbrengst van de avond wordt gebruikt voor de eindversie van de visie. Vanuit de sociaaleconomische visie vindt vervolgens samen met ondernemers en onderwijs de uitwerking plaats in een regionale strategische agenda.

 

Genodigden

Aanmelden

 

De genodigde hebben via de e-mail een vooraankondiging ontvangen. In de vooraankondiging staat een aanmeldlink. De genodigden ontvangen halverwege april het programma voor de avond.

Deel dit bericht op:

Actualiteiten

20 maart 2019

Website Samenwerking Noord-Veluwe online

De website van SNV is online. Voor bestuurders van gemeenten en provincie en vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven en onderwijs-/onderzoeksinstelling is www.samenwerkingnoordveluwe.nl dé plek voor actualiteiten en informatie over regionale vraagstukken op strategisch en beleidsmatig gebied.

Lees verder

12 maart 2019

Vooraankondiging themabijeenkomst Sociaaleconomische ontwikkelstrategie

Zeven gemeenten op de Noord-Veluwe werken samen binnen Samenwerking Noord-Veluwe (SNV). SNV heeft vier strategische thema’s. De gemeenteraden hebben afgesproken dat de Regionale Agendacommissie SNV jaarlijks twee themabijeenkomsten organiseert rondom de strategische thema’s. Op 8 mei is de eerste themabijeenkomst. Deze gaat over het strategisch thema Sociaaleconomische ontwikkelstrategie. 

Lees verder

12 december 2018

Terugblik raadsledenbijeenkomst

Op 21 november 2018 vond in de Veluvine in Nunspeet de eerste raadsledenbijeenkomst van Samenwerking Noord-Veluwe (SNV) plaats. Via dit bericht blikt de Regionale Agendacommissie SNV kort terug op de avond en krijgt u informatie over volgend jaar.

Lees verder

20 maart 2018

Terugblik stakeholdersbijeenkomst

De gemeenten op de Noord-Veluwe organiseerden op 21 februari 2018 voor het eerst een bijeenkomst in SNV-verband. De gemeenten kijken terug op een goed bezochte bijeenkomst waarin stakeholders met enthousiasme ideeën deelden en oplossingen aandroegen. Wat fijn dat jullie er waren en actief meedachten.

Lees verder