Home > Actueel > Terugblik stakeholdersbijeenkomst

Terugblik stakeholdersbijeenkomst

20 maart 2018

De gemeenten op de Noord-Veluwe organiseerden op 21 februari 2018 voor het eerst een bijeenkomst in SNV-verband. De gemeenten kijken terug op een goed bezochte bijeenkomst waarin stakeholders met enthousiasme ideeën deelden en oplossingen aandroegen. Wat fijn dat jullie er waren en actief meedachten.

Strategische thema's

De stakeholders lieten hun licht schijnen over deze strategische thema's:

  1. Bereikbaarheid/A28
  2. Veluwe op 1
  3. Economische voordelen Lelystad Airport
  4. Sociaaleconomische ontwikkelstrategie 

Uitkomsten

20180221 Tekening uitkomsten stakeholdersbijeenkomst

Vervolg

De gemeenten werken de ideeën de komende tijd verder uit. Daarnaast maken de gemeenten een plan hoe ze daadwerkelijk - samen met ondernemers, onderwijs, maatschappelijke organisaties en andere overheden - uitvoering kunnen geven aan de ideeën en oplossingen.

Deel dit bericht op:

Actualiteiten

20 maart 2019

Website Samenwerking Noord-Veluwe online

De website van SNV is online. Voor bestuurders van gemeenten en provincie en vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven en onderwijs-/onderzoeksinstelling is www.samenwerkingnoordveluwe.nl dé plek voor actualiteiten en informatie over regionale vraagstukken op strategisch en beleidsmatig gebied.

Lees verder

12 maart 2019

Vooraankondiging themabijeenkomst Sociaaleconomische ontwikkelstrategie

Zeven gemeenten op de Noord-Veluwe werken samen binnen Samenwerking Noord-Veluwe (SNV). SNV heeft vier strategische thema’s. De gemeenteraden hebben afgesproken dat de Regionale Agendacommissie SNV jaarlijks twee themabijeenkomsten organiseert rondom de strategische thema’s. Op 8 mei is de eerste themabijeenkomst. Deze gaat over het strategisch thema Sociaaleconomische ontwikkelstrategie. 

Lees verder

12 december 2018

Terugblik raadsledenbijeenkomst

Op 21 november 2018 vond in de Veluvine in Nunspeet de eerste raadsledenbijeenkomst van Samenwerking Noord-Veluwe (SNV) plaats. Via dit bericht blikt de Regionale Agendacommissie SNV kort terug op de avond en krijgt u informatie over volgend jaar.

Lees verder

20 maart 2018

Terugblik stakeholdersbijeenkomst

De gemeenten op de Noord-Veluwe organiseerden op 21 februari 2018 voor het eerst een bijeenkomst in SNV-verband. De gemeenten kijken terug op een goed bezochte bijeenkomst waarin stakeholders met enthousiasme ideeën deelden en oplossingen aandroegen. Wat fijn dat jullie er waren en actief meedachten.

Lees verder