Home > Strategische thema's

Strategische thema's

De gemeenten op de Noord-Veluwe zetten zich in om strategische doelen te halen. De strategische doelen zijn:

  • een bereikbare regio;
  • de beste Veluwebeleving;
  • economische kansen Lelystad Airport benutten;
  • een krachtige sociaaleconomische samenleving.

Kijk hieronder voor meer informatie. Lees ook welke gemeente het thema als gastheer uitvoert en wie eraan meedoen.

Bereikbaarheid/A28

Het strategische programma Bereikbaarheid Noord-Veluwe richt zich op een goede en soepele doorstroming in het gebied, naar het gebied en vanuit het gebied: de Noord-Veluwe. Kerndoel van het programma is het verbeteren van de doorstroming op de hoofdader: A28.

 

lees verder

Gastheergemeente

Hattem

Contactpersonen

Burgemeester Jan Willem Wiggers

Leo Bezemer

Veluwe op 1

In 2025 is de Veluwe de meest gastvrije bestemming van Nederland. De Veluwe is dan een bestemming waar biodiversiteit voor flora en fauna in balans is met een unieke beleving van landschap, erfgoed, dorpen en steden. Ook de vrijetijdseconomie is dan gezond en het aanbod is optimaal gericht op de vraag van recreant en toerist. Kortom: beleef de beste Veluwe in 2025!

 

lees verder

Gastheergemeente

Ermelo

Contactpersonen

Wethouder Hans de Haan

Melissa Zegers

Lelystad Airport

De ontwikkeling van Lelystad Airport biedt economische kansen voor de regio Noord-Veluwe. Die kansen willen de gemeenten benutten. Een actieve en verbindende samenwerking tussen de gemeenten op de Noord-Veluwe en Lelystad Airport is daarvoor van groot belang.

 

lees verder

Gastheergemeente

Harderwijk

Contactpersonen

Burgemeester Harm-Jan van Schaik

Hanneke Annink

Sociaaleconomische ontwikkelstrategie

De gemeenten op de Noord-Veluwe zetten de lijnen uit om welzijn en welvaart van toekomstige generaties te waarborgen. Welzijn en welvaart in een regio zijn namelijk geen zaken die vanzelfsprekend zijn. En zeker niet in de wat verdere toekomst (2040). Ook is de beïnvloedingsmogelijkheid van de regio beperkt: veel wordt provinciaal, landelijk, Europees en ook steeds meer mondiaal bepaald. Daarom werken de gemeenten in een brede samenwerking aan het strategische programma Sociaaleconomische ontwikkelstrategie.

 

lees verder

Gastheergemeente

Nunspeet

Contactpersonen

Wethouder Gert van den Berg

Gerrit Marskamp