Home > Over ons

Over ons

Samenwerking Noord-Veluwe (SNV) is een flexibel netwerk van gemeenten. De gemeenten op de Veluwe zetten zich in om resultaten te halen voor inwoners, ondernemers en bezoekers. Daarom werken de gemeenten samen met verschillende partijen. Denk aan: ondernemers, onderwijs/onderzoek, ondernemende inwoners en andere overheden. Wie er meedoet, verschilt bij iedere opdracht.

Wethouders: verantwoordelijk voor resultaten

 

Voor elke taak die bij een gastheergemeente is ondergebracht, is een wethouder bestuurlijk verantwoordelijk voor het behalen van resultaten voor de deelnemende gemeenten. De wethouders formuleren de ambitie, dragen zorg voor het realiseren van de doelstellingen en zetten in op innovatie. 

Regiegroep: klankbord en adviesorgaan

 

Zeven burgemeesters vormen de regiegroep. De regiegroep volgt de samenwerking ‘op afstand’. Zij fungeert als klankbord en adviesorgaan voor de colleges van burgemeester en wethouders. Harm-Jan van Schaik, burgemeester van Harderwijk, is voorzitter van de regiegroep.

 • Jan Nathan Rozendaal, Gemeente Elburg
 • André Baars, Gemeente Ermelo
 • Harm-Jan van Schaik, Gemeente Harderwijk
 • Jan Willem Wiggers, Gemeente Hattem
 • Breunis van de Weerd, Gemeente Nunspeet
 • Janneke Snijder-Hazelhoff, Gemeente Oldebroek
 • Henk Lambooij, Gemeente Putten

Secretarissenoverleg: inhoudelijke afstemming en vertaling naar gemeentelijke organisaties

 

Zeven gemeentesecretarissen vormen samen het secretarissenoverleg. De gemeentesecretarissen zorgen voor de inhoudelijke afstemming en het vertalen van de bestuurlijke vraagstukken richting de gemeentelijke organisaties. Jan Peter Wassens, gemeentesecretaris van Harderwijk, is voorzitter van dit overleg.

 • Piet Wanrooij, Gemeente Elburg
 • Aldrik Weststrate, Gemeente Ermelo
 • Jan Peter Wassens, Gemeente Harderwijk
 • Daniël van der Weerd, Gemeente Hattem
 • André Heijkamp, Gemeente Nunspeet
 • Maurits van de Geijn, Gemeente Oldebroek
 • Ferdinand Contant, Gemeente Putten

Regionale Agendacommissie: voor en door raadsleden

 

De regionale agendacommissie bestaat uit gemeenteraadsleden. Op dit moment worden voorstellen uitgewerkt over de rol van de gemeenteraden in de nieuwe samenwerking. Koos Meijer, gemeenteraadslid CDA Nunspeet, is voorzitter van deze commissie. 
 

Gemeente Elburg

 • Liesbeth ten Have-Schoonhoven (Algemeen Belang), plaatsvervangend voorzitter
 • Anita Kloosterman-Barneveld (CDA), plaatsvervanger

Gemeente Ermelo

 • Anneke Knoppert-Ruiter (Progressief Ermelo)
 • Folkje Spoelstra (ChristenUnie), plaatsvervanger

Gemeente Harderwijk

 • Jan van Panhuis (SGP)
 • Laurens de Kleine (PvdA), plaatsvervanger

Gemeente Hattem

 • Harry Kremer (CDA)
 • Erwin Kwakkel (D66), plaatsvervanger

Gemeente Nunspeet

 • Koos Meijer (CDA), voorzitter
 • Harm Jan Polinder (SGP), plaatsvervanger

Gemeente Oldebroek

 • Henk van Bergeijk (ChristenUnie)
 • Henk Kemp (VVD), plaatsvervanger

Gemeente Putten

 • Lubbert van den Heuvel (ChristenUnie)
 • Reinie van Schoor-van den Brink (CDA), plaatsvervanger

Samenwerking Noord-Veluwe

 • Jan Voskuil, secretaris

Regionale Agendacommissie SNV