Lelystad Airport

Home > Strategische thema's > Lelystad Airport

Lelystad Airport

De ontwikkeling van Lelystad Airport biedt economische kansen voor de regio Noord-Veluwe. Die kansen willen de gemeenten benutten. Een actieve en verbindende samenwerking tussen de gemeenten op de Noord-Veluwe en Lelystad Airport is daarvoor van groot belang.

Waarom is Lelystad Airport een strategisch thema?

De uitbreiding van de luchthaven met vakantievluchten heeft een economische impact op de regio Noord-Veluwe. De luchthaven ligt op een afstand van 16 kilometer van Harderwijk. Dat biedt kansen:

  1. Door meer bedrijvigheid rondom de luchthaven wordt de werkgelegenheid vergroot.
  2. Er ontstaat een toename van het aantal toeristen dat de Noord-Veluwe gaat bezoeken.
  3. De Noord-Veluwe is dankzij de luchthaven beter bereikbaar.

Vergroten werkgelegenheid

De werkgelegenheid in de regio Noord-Veluwe wordt vergroot doordat de luchthaven behoefte heeft aan medewerkers. Bij de luchthaven zelf en bij toeleveranciers en dienstverleners. Als we onderwijsinstellingen stimuleren om de onderwijsbehoefte te onderzoeken van bedrijven die betrokken zijn bij de luchthaven, worden er nog meer kansen gecreëerd. Voor allerlei bedrijven ontstaat een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Mede dankzij de ontwikkeling van het nieuwe bedrijventerrein bij Lelystad Airport. Hierop kan door bedrijven in de regio Noord-Veluwe ingespeeld worden.

Toerisme

Toeristen die op Lelystad Airport landen moeten geattendeerd zijn op de aantrekkelijke regio Noord-Veluwe. Hiervoor zal aansluiting gezocht kunnen worden met aanbieders van vakantievluchten. Gastvrijheid voor deze toeristen op de Noord-Veluwe kan worden gerealiseerd door accommodaties op de Noord-Veluwe geschikt te maken en arrangementen aan te bieden. De ondernemers worden, indien nodig, gestimuleerd om hiermee aan de slag te gaan.

Versterking bereikbaarheid

Lelystad Airport moet vanuit de Noord-Veluwe goed te bereiken zijn. Om deze bereikbaarheid te realiseren zal onderzoek gedaan moeten worden naar knelpunten, innovatiemogelijkheden en behoeften. Bestaande onderzoeken naar verkeersstromen dienen te worden geraadpleegd en een lobby richting de landelijke overheid moet worden opgezet om verbetering van de verbindingen en de bereikbaarheid te bevorderen.

Gastheergemeente

Harderwijk

Contactpersonen

Burgemeester Harm-Jan van Schaik

Hanneke Annink

neem contact op

Deelnemende gemeenten

Ermelo

Harderwijk

Nunspeet

Putten

Programma ontwikkelingen

naar de updates

Relevante downloads

Programmavoorstel

Mensen betrokken bij dit thema

Burgemeester Harm-Jan van Schaik

Voorzitter Regiegroep SNV

 

Stuur een bericht

Verstuur

Updates