Strategische thema's

Bereikbaarheid/A28

De gemeenten op de Noord-Veluwe richten zich op een goede en soepele doorstroming in het gebied, naar het gebied en vanuit het gebied. Kerndoel is het verbeteren van de doorstroming op de A28.

Lees verder

Strategische thema's

Veluwe op 1

In 2025 is de Veluwe de meest gastvrije bestemming van Nederland. Om deze missie waar te maken, nemen de gemeenten op de Noord-Veluwe deel aan het Veluwe-brede programma Veluwe op 1.

Lees verder

Strategische thema's

Lelystad Airport

De ontwikkeling van Lelystad Airport biedt economische kansen voor de regio Noord-Veluwe. Die kansen willen de gemeenten benutten. Een actieve en verbindende samenwerking is daarvoor van groot belang.

Lees verder

Strategische thema's

Sociaaleconomische ontwikkelstrategie

De gemeenten willen het welzijn en de welvaart van toekomstige generaties in de regio waarborgen. Daarom werken zij samen met uiteenlopende spelers aan een krachtige sociaaleconomische samenleving.

Lees verder

Samen resultaten boeken

Samenwerking Noord-Veluwe (SNV) is een flexibel netwerk van gemeenten. De gemeenten op de Noord-Veluwe zetten zich in om resultaten te halen voor inwoners, ondernemers en bezoekers. Daarom werken de gemeenten samen met verschillende partijen. Denk aan: ondernemers, onderwijs/onderzoek, ondernemende inwoners en andere overheden. Wie er meedoet, verschilt bij iedere opdracht.

Lees verder

Actueel

20 maart 2019

Website Samenwerking Noord-Veluwe online

De website van SNV is online. Voor bestuurders van gemeenten en provincie en vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven en onderwijs-/onderzoeksinstelling is www.samenwerkingnoordveluwe.nl dé plek voor actualiteiten en informatie over regionale vraagstukken op strategisch en beleidsmatig gebied.

Lees verder

12 maart 2019

Vooraankondiging themabijeenkomst Sociaaleconomische ontwikkelstrategie

Zeven gemeenten op de Noord-Veluwe werken samen binnen Samenwerking Noord-Veluwe (SNV). SNV heeft vier strategische thema’s. De gemeenteraden hebben afgesproken dat de Regionale Agendacommissie SNV jaarlijks twee themabijeenkomsten organiseert rondom de strategische thema’s. Op 8 mei is de eerste themabijeenkomst. Deze gaat over het strategisch thema Sociaaleconomische ontwikkelstrategie. 

Lees verder

12 december 2018

Terugblik raadsledenbijeenkomst

Op 21 november 2018 vond in de Veluvine in Nunspeet de eerste raadsledenbijeenkomst van Samenwerking Noord-Veluwe (SNV) plaats. Via dit bericht blikt de Regionale Agendacommissie SNV kort terug op de avond en krijgt u informatie over volgend jaar.

Lees verder

20 maart 2018

Terugblik stakeholdersbijeenkomst

De gemeenten op de Noord-Veluwe organiseerden op 21 februari 2018 voor het eerst een bijeenkomst in SNV-verband. De gemeenten kijken terug op een goed bezochte bijeenkomst waarin stakeholders met enthousiasme ideeën deelden en oplossingen aandroegen. Wat fijn dat jullie er waren en actief meedachten.

Lees verder