Home > Beleidstaken

Beleidstaken

De gemeenten op de Noord-Veluwe stemmen hun beleid op elkaar af om te komen tot samenhang in de regio. Hieronder ziet u een overzicht van de beleidstaken. Onder 'meer uitleg' leest u wie de beleidstaak als gastheergemeente uitvoert. Ook leest u welke gemeenten meedoen. 

Beleidstaken

Afval en Grondstoffen

De gemeenten op de Noord-Veluwe willen samen met andere Gelderse gemeenten de eerste afvalloze circulaire provincie zijn. Daar werken de gemeenten aan door invulling te geven aan het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG). Hierbij wordt ingezet op het voorkomen en scheiden van afval. Innovatie in de verwerking van afval, duurzaamheid in logistiek en het sluiten van de grondstofketens zijn van belang.

Gastheergemeente

Oldebroek

Deelnemende gemeenten

Elburg

Ermelo

Harderwijk

Nunspeet

Oldebroek

Putten

Website

https://www.oldebroek.nl/snv-afval-en-grondstoffen

Portefeuillehouder

Wethouder Bob Bergkamp

Telefoon

0525 638 200

E-mail

bbergkamp@oldebroek.nl

Senior adviseur afval & grondstoffenmanagement

Henk Prins

Telefoon

0525 638 200

Mobiel

06 224 50 826

E-mail

hprins@oldebroek.nl

Meer uitleg

Bestuursondersteuning

De gemeente Putten faciliteert en ondersteunt de samenwerking van de zeven Noord-Veluwse gemeenten in algemene zin.

Gastheergemeente

Putten

Deelnemende gemeenten

Elburg

Ermelo

Harderwijk

Hattem

Nunspeet

Oldebroek

Putten

Website

https://www.putten.nl/snv-bestuursondersteuning

Portefeuillehouder

Gemeentesecretaris Ferdinand Contant

Telefoon

0341 359 710 (secretariaat)

E-mail

fecontant@putten.nl

Bestuursondersteuner SNV

Jan Voskuil

Telefoon

0341 359 690

E-mail

jvoskuil@putten.nl

Meer uitleg

Cultuur- en erfgoedpact

Negen gemeenten op de Noord-Veluwe werken samen om inwoners en bezoekers cultuur en erfgoed te laten beleven. Zij maken daarbij gebruik van de provinciale regeling ‘Cultuur- en erfgoedpact’.

Gastheergemeente

Putten

Deelnemende gemeenten

Elburg

Epe

Ermelo

Harderwijk

Hattem

Heerde

Nunspeet

Oldebroek

Putten

Website

https://www.putten.nl/snv-cultuur-en-erfgoedpact

Portefeuillehouder

Wethouder Roelof Koekkoek

Telefoon

0341 359 710 (secretariaat)

E-mail

rkoekkoek@putten.nl

Secretaris Cultuur- & Erfgoedpact

Marijn de Ronde

Telefoon

0341 359 721

Mobiel

06 587 45 319

E-mail

mdronde@putten.nl

Meer uitleg

Economie

De gemeenten op de Noord-Veluwe werken samen aan activiteiten die de sociaaleconomische ontwikkeling van het gebied bevorderen.

Gastheergemeente

Nunspeet

Deelnemende gemeenten

Elburg

Ermelo

Nunspeet

Putten

Website

https://www.nunspeet.nl/snv-economie

Portefeuillehouder

Wethouder Gert van den Berg

Telefoon

0341 259 344

E-mail

g.van.den.berg@nunspeet.nl

Adviseur

Gerrit Marskamp

Telefoon

0341 259 421

Mobiel

06 101 02 591

E-mail

g.marskamp@nunspeet.nl

Meer uitleg

Jeugdhulp

De gemeenten in de jeugdhulpregio Noord-Veluwe (Elburg,Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek, Putten) en de gemeente Zeewolde werken al geruime tijd samen op het gebied van jeugdhulp. Het doel van de regionale samenwerking is passende zorg en ondersteuning voor de jeugdigen. Deze ondersteuning is zo normaal mogelijk en vindt plaats dichtbij de jeugdigen, de gezinnen en het eigen netwerk. De regie hierbij ligt bij hen zelf.

Gastheergemeente

Oldebroek

Deelnemende gemeenten

Elburg

Ermelo

Harderwijk

Nunspeet

Oldebroek

Putten

Website

https://www.harderwijk.nl/snv-jeugdhulp

Portefeuillehouder

Wethouder Gert Jan van Noort

Telefoon

0341 411 911

E-mail

g.vannoort@harderwijk.nl

Portefeuillehouder

Wethouder Liesbeth Vos

Telefoon

0525 638 200

E-mail

egvos@oldebroek.nl

Procesregisseur beleid Jeugd

Lineke Witteman

Telefoon

0525 638 200

E-mail

LWitteman@oldebroek.nl

Meer uitleg

Ruimtelijke ordening en Wonen

De gemeenten op de Noord-Veluwe werken samen op het gebied van Ruimtelijke ordening en Wonen. Belangrijke taken zijn de regionale woonruimteverdeling (inclusief urgentiecommissie en bezwarencommissie) en het maken van regionale afspraken over de woningbouwprogrammering.

Gastheergemeente

Putten

Deelnemende gemeenten

Elburg

Ermelo

Harderwijk

Hattem

Heerde

Nunspeet

Oldebroek

Putten

Website

https://www.putten.nl/snv-ruimtelijke-ordening-en-wonen

Portefeuillehouder

Wethouder Nico Gerritsen

Telefoon

0341 359 710 (secretariaat)

E-mail

ngerritsen@putten.nl

Adviseur (interim)

Rik Swieringa

Telefoon

0341 359 611

Mobiel

06 493 59 695

E-mail

rswieringa@putten.nl

Meer uitleg

Verkeer en Vervoer

De gemeenten op de Noord-Veluwe zetten zich in voor een bereikbare, verkeersveilige en leefbare regio.

Gastheergemeente

Harderwijk

Deelnemende gemeenten

Elburg

Ermelo

Harderwijk

Hattem

Nunspeet

Oldebroek

Putten

Website

https://www.harderwijk.nl/snv-verkeer-en-vervoer

Portefeuillehouder

Wethouder Jeroen de Jong

Telefoon

0341 411 911

E-mail

j.dejong@harderwijk.nl

Adviseur

Jan Langevoord

Telefoon

0341 411 911

Mobiel

06 107 09 432

E-mail

j.langevoord@harderwijk.nl

Meer uitleg

Wmo

De gemeenten op de Noord-Veluwe zorgen ervoor dat alle inwoners zoveel mogelijk meedoen aan de samenleving. Dit begint natuurlijk bij het jonge kind en loopt door tot de laatste fase van iemands leven. Mee (leren) doen aan de samenleving: zelfstandig en in de eigen omgeving, of anders geholpen door familie, vrienden of bekenden. Als dat door omstandigheden niet kan, zorgen de gemeenten in samenwerking met het onderwijs, zorg- en welzijnsinstellingen voor ondersteuning.

Gastheergemeente

Elburg

Deelnemende gemeenten

Elburg

Epe

Ermelo

Harderwijk

Nijkerk

Nunspeet

Oldebroek

Putten

Zeewolde

Website

https://www.elburg.nl/snv-wmo

Portefeuillehouder

Wethouder Willem Krooneman

Telefoon

0525 661 461

E-mail

willem.krooneman@elburg.nl

Senior adviseur sociaal domein SNV

Alma Knol-van Maanen

Telefoon

0525 688 688

Mobiel

06 333 05 717

E-mail

alma.knol@elburg.nl

Meer uitleg

Archeologie

De regioarcheoloog ondersteunt de gemeenten op de Noord-Veluwe op het gebied van archeologie. Daarbij speelt publieksbereik een belangrijke rol.

Gastheergemeente

Putten

Deelnemende gemeenten

Elburg

Ermelo

Harderwijk

Nunspeet

Oldebroek

Putten

Website

https://www.putten.nl/snv-archeologie

Portefeuillehouder

Wethouder Roelof Koekkoek

Telefoon

0341 359 710 (secretariaat)

E-mail

rkoekkoek@putten.nl

Regioarcheoloog

Maarten Wispelwey

Telefoon

0341 359 640

Mobiel

06 122 33 533

E-mail

mwispelwey@putten.nl

Meer uitleg

Communicatie

De gemeente Putten faciliteert en ondersteunt de samenwerking van de zeven Noord-Veluwse gemeenten op het gebied van corporate communicatie.

Gastheergemeente

Putten

Deelnemende gemeenten

Elburg

Ermelo

Harderwijk

Hattem

Nunspeet

Oldebroek

Putten

Website

https://www.putten.nl/snv-communicatie

Portefeuillehouder

Gemeentesecretaris Ferdinand Contant

Telefoon

0341 359 710 (secretariaat)

E-mail

fecontant@putten.nl

Communicatieadviseur SNV

Menno Everts

Telefoon

0341 359 684

E-mail

meverts@putten.nl

Meer uitleg

Duurzaamheid

In 2050 is de Noord-Veluwe energieneutraal. De gemeenten wekken al hun benodigde energie dan zelf duurzaam op. Ook hebben zij het verbruik fors teruggebracht (> 55%). Regionale groene grondstoffen worden hoogwaardig benut en de productieprocessen zijn zoveel mogelijk circulair.

Gastheergemeente

Oldebroek

Deelnemende gemeenten

Elburg

Ermelo

Hattem

Nunspeet

Oldebroek

Putten

Website

https://www.oldebroek.nl/snv-duurzaamheid

Portefeuillehouder

Wethouder Bob Bergkamp

Telefoon

0525 638 200

E-mail

bbergkamp@oldebroek.nl

Senior adviseur Duurzaamheid

Simon Miske

Telefoon

0525 638 200

Mobiel

06 100 14 702

E-mail

smiske@oldebroek.nl

Meer uitleg

Infra en Openbare werken

Gastheergemeente

Oldebroek

Deelnemende gemeenten

Elburg

Ermelo

Harderwijk

Nunspeet

Oldebroek

Putten

Website

https://www.oldebroek.nl/snv-infra-en-openbare-werken

Portefeuillehouder

Wethouder Bob Bergkamp

Telefoon

0525 638 200

E-mail

bbergkamp@oldebroek.nl

Senior adviseur afval & grondstoffenmanagement

Henk Prins

Telefoon

0525 638 200

Mobiel

06 224 50 826

E-mail

hprins@oldebroek.nl

Meer uitleg

Onderwijs

De gemeenten op de Noord-Veluwe zorgen ervoor dat alle inwoners zoveel mogelijk meedoen aan de samenleving. Dit begint natuurlijk bij het jonge kind en loopt door tot de laatste fase van iemands leven. Mee (leren) doen aan de samenleving: zelfstandig en in de eigen omgeving, of anders geholpen door familie, vrienden of bekenden. Als dat door omstandigheden niet kan, zorgen de gemeenten in samenwerking met het onderwijs, zorg- en welzijnsinstellingen voor ondersteuning.

Gastheergemeente

Elburg

Deelnemende gemeenten

Elburg

Epe

Ermelo

Harderwijk

Nijkerk

Nunspeet

Oldebroek

Putten

Zeewolde

Website

https://www.elburg.nl/snv-onderwijs

Portefeuillehouder

Wethouder Willem Krooneman

Telefoon

0525 661 461

E-mail

willem.krooneman@elburg.nl

Beleidsmedewerker Werk en Inkomen

Hannah Oostendorp-Onstwedder

Telefoon

0525 688 688

E-mail

hannah.oostendorp@elburg.nl

Meer uitleg

Toerisme en Recreatie

De gemeenten op de Noord-Veluwe werken samen aan het versterken van het toeristisch product: een aantrekkelijke omgeving voor toeristen en recreanten, een goed vestigingsklimaat voor bedrijven, een prettige leefomgeving voor bewoners en duurzaam behoud van natuur, cultuur- en erfgoed.

Gastheergemeente

Ermelo

Deelnemende gemeenten

Elburg

Ermelo

Harderwijk

Hattem

Nunspeet

Oldebroek

Putten

Website

https://www.ermelo.nl/snv-toerisme-en-recreatie

Portefeuillehouder

Wethouder Hans de Haan

Telefoon

0341 567 392

E-mail

h.dehaan@ermelo.nl

Adviseur Toerisme en Recreatie

Melissa Zegers

Telefoon

0341 567 321

Mobiel

06 324 53 468

E-mail

m.zegers@ermelo.nl

Meer uitleg

Water en Riolering

Bijdragen aan de inrichting van een gezonde, klimaatbestendige en leefbare omgeving. Dat doen de gemeenten op de Noord-Veluwe door effectief samen te werken op het gebied van water- en rioleringsbeheer en ruimtelijke adaptatie. Want water houdt zich niet aan grenzen. Daarom stemmen de gemeenten hun uitvoeringsagenda’s op elkaar af. Bij nieuwe investeringen spelen de gemeenten in op de klimaatsverandering.

Gastheergemeente

Oldebroek

Deelnemende gemeenten

Elburg

Ermelo

Harderwijk

Hattem

Nunspeet

Oldebroek

Putten

Website

https://www.oldebroek.nl/snv-water-en-riolering

Portefeuillehouder

Wethouder Bob Bergkamp

Telefoon

0525 638 200

E-mail

bbergkamp@oldebroek.nl

Beleidsmedewerker Water en Riolering

Johan Smelt

Telefoon

0525 638 200

E-mail

jsmelt@oldebroek.nl

Meer uitleg