Home > Actueel

Alle actualiteiten op een rijtje

20 maart 2019

Website Samenwerking Noord-Veluwe online

De website van SNV is online. Voor bestuurders van gemeenten en provincie en vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven en onderwijs-/onderzoeksinstelling is www.samenwerkingnoordveluwe.nl dé plek voor actualiteiten en informatie over regionale vraagstukken op strategisch en beleidsmatig gebied.

Lees verder

12 maart 2019

Vooraankondiging themabijeenkomst Sociaaleconomische ontwikkelstrategie

Zeven gemeenten op de Noord-Veluwe werken samen binnen Samenwerking Noord-Veluwe (SNV). SNV heeft vier strategische thema’s. De gemeenteraden hebben afgesproken dat de Regionale Agendacommissie SNV jaarlijks twee themabijeenkomsten organiseert rondom de strategische thema’s. Op 8 mei is de eerste themabijeenkomst. Deze gaat over het strategisch thema Sociaaleconomische ontwikkelstrategie. 

Lees verder

19 december 2018

Nieuws over Veluwe op 1

Bekijk de nieuwspagina op de website Veluwe op 1 voor het actuele nieuws.

Lees verder

18 december 2018

Jaarplan economie Noord-Veluwe vastgesteld

De gemeente Nunspeet heeft als gastheergemeente van de regionale beleidstaak Economie het Jaarplan 2019 opgesteld. Lees het hele bericht op de website van de gemeente Nunspeet.

Lees verder

12 december 2018

Terugblik raadsledenbijeenkomst

Op 21 november 2018 vond in de Veluvine in Nunspeet de eerste raadsledenbijeenkomst van Samenwerking Noord-Veluwe (SNV) plaats. Via dit bericht blikt de Regionale Agendacommissie SNV kort terug op de avond en krijgt u informatie over volgend jaar.

Lees verder

18 oktober 2018

Vooraankondiging raadsledenbijeenkomst

Woensdag 21 november 2018 organiseert de Regionale Agendacommissie SNV een bijeenkomst voor raadsleden, griffiers, collegeleden en secretarissen. Het gaan om de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Nunspeet, Oldebroek en Putten. De bijeenkomst vindt plaats in Veluvine, Nunspeet en duurt van 19.30 tot 21.30 uur. De genodigden ontvangen een uitnodiging in hun mailbox.

Lees verder

20 maart 2018

Terugblik stakeholdersbijeenkomst

De gemeenten op de Noord-Veluwe organiseerden op 21 februari 2018 voor het eerst een bijeenkomst in SNV-verband. De gemeenten kijken terug op een goed bezochte bijeenkomst waarin stakeholders met enthousiasme ideeën deelden en oplossingen aandroegen. Wat fijn dat jullie er waren en actief meedachten.

Lees verder

21 februari 2018

Vooraankondiging stakeholdersbijeenkomst

Woensdag 21 februari 2018 organiseren de gemeenten op de Noord-Veluwe een stakeholdersbijeenkomst. De genodigden ontvangen een uitnodiging in hun mailbox.

Lees verder

11 januari 2018

Nieuwe samenwerking Noord-Veluwse gemeenten

De samenleving is een netwerk. De gemeenten op de Noord-Veluwe willen hierop aansluiten om inhoudelijke resultaten te kunnen boeken voor hun inwoners, ondernemers en bezoekers. Daarom is de gemeenschappelijke regeling Regio Noord-Veluwe (RNV) overgegaan naar de netwerkorganisatie Samenwerking Noord-Veluwe (SNV). Namens zeven colleges van burgemeesters en wethouders, ondertekenden de burgemeesters en gemeentesecretarissen op dinsdag 9 januari 2018 de meervoudige centrumregeling Noord-Veluwe.

Lees verder

27 oktober 2017

A28 in regeerakkoord

‘Breaking news’ naar aanleiding van de voorgaande stappen: de A28 is in het regeerakkoord is opgenomen. Dit betekent dat er extra financiële middelen worden ingezet om knelpunten in de Randstad en de verkeersaders van en naar het zuiden, oosten en noorden aan te pakken. Uiteraard zijn we er dan nog niet, maar ieder begrijpt dat wat je ook doet met snelwegen er veel tijd mee gemoeid is. Het is een belangrijkste stap die om een zorgvuldige en verstandige uitwerking vraagt. Dat de A28 is opgenomen in het regeerakkoord, is alweer een stap dichter naar de optimalisatie van de doorstroom van de A28.

Lees verder

30 augustus 2017

Overheid en ondernemers werken samen aan doorstroming A28

De A28 is niet alleen van groot belang voor de economische ontwikkeling van het regionale bedrijfsleven, maar voor heel Noord-Nederland en de doorstroming naar Noord-Duitsland. Bestuurders van Overijssel en Gelderland, gemeenten langs de A28, de betrokken regio’s en Rijkswaterstaat zijn samen met transporteurs en ondernemers uit het gebied voor het eerst bij elkaar gekomen. Met elkaar willen ze in de komende jaren werken aan de doorstroming van de A28. Het gaat dan niet direct  om het aanleggen van meer asfalt, maar ook om slimmer gebruik van de voertuigen, van tijdstippen waar op gereden wordt en van andere vormen van vervoer.

Lees verder

21 juli 2017

Aanpak knelpunt A28 essentieel voor behoud van gezonde regionale economie

Voor de economische ontwikkeling van de Noord-Veluwe (en ook de rest van Noordoost-Nederland) is een goede bereikbaarheid cruciaal. Maar door het toenemende fileprobleem op de A28 staan de ontwikkelingskansen van de ruime regio én het positieve vestigingsklimaat van de Noord-Veluwe op het spel. Overheden en ondernemers slaan de handen ineen om de regionale economie blijvend gezond te houden.

Lees verder

19 januari 2016

Eerste schets van toekomstig OV Noord-Veluwe

Het openbaar vervoer verandert en er ontstaan nieuwe mobiliteitsideeën om die vraag te beantwoorden. Op basis van de Visie openbaar vervoer Gelderland is er daarom een eerste schets gemaakt van het toekomstige openbaar vervoer op de Noord-Veluwe. De schets is het resultaat van diverse regionale werksessies met de provincie Gelderland, de regiogemeenten, de vervoerders en de consumentenorganisaties. Regio Noord-Veluwe fungeerde hierbij als spin in het web.

Lees verder